Gan nhiễm mỡ: Người bệnh nên ăn gì và kiêng ăn gì?